Case din lemn

Alegerea unei case cu structura de lemn nu mai este o utopie. Lemnul conferă rezistenţă şi elasticitate construcţiei. De asemenea, corespunde în totalitate standardelor eco, prin faptul că este un material extrem de bun termoizolant şi bun regulator al nivelului de vapori de apă. Aceasta înseamnă căldură bine păstrată iarna, aer plăcut în casă vara, umiditate la nivel optim. In consecinţă, există cerere în creştere pentru proiecte de case din lemn.

Avantajele şi dezavantajele caselor din lemn

Printre avantajele caselor de lemn se numără următoarele:

sunt mai ieftine cu 30-40% decât cele din cărămidă;
se execută rapid, într-un interval de 1-3 luni;
sunt flexibile şi uşoare şi nu sunt periculoase în caz de cutremur;
sunt bune izolatoare termic, vara fiind răcoroase, iar iarna călduroase; pierderile de căldură au fost calculate de specialişti ca fiind cu 30-40% mai mici decât la casele din cărămidă; popoarele nordice utilizează case de lemn realizate după metoda sandviş;
spaţiul interior poate fi uşor compartimentat sau modificat;
casele din lemn pot fi construite şi pe terenuri slabe sau nisipoase, pentru că au o greutate redusă în raport cu cele clasice, de cărămidă sau BCA;
instalaţiile pot fi ascunse în pereţii prefabricaţi (casele de lemn se construiesc de regulă după proiecte tip, deci se poate prevedea traseul firelor de cablu electric sau a conductelor de utilităţi).
mediul interior este mai sănătos, mai ecologic (se spune că o casă de lemn "respiră" şi nu suferă din cauza vaporilor).

Dezavantajele caselor din lemn sunt:

durează mai puţin decât cele din cărămidă; durata de viaţă a unei case din panouri de lemn este cu 20-30% mai scurtă decât a uneia din cărămidă, după cum declară specialiştii în domeniu; totuşi se cunosc exemple de case executate din lemn care sunt în picioare şi funcţionale chiar şi după două secole, aşa că aspectul durabilităţii este oarecum discutabil, depinzând mult de calitatea materialului lemnos folosit, a execuţiei şi a întreţinerii;
nu asigură o izolare fonică suficientă, lemnul fiind un material care generează rezonanţă sonoră; acest lucru se poate remedia printr-o proiectare atentă a detaliilor astfel incât să se includă şi izolaţie fonică adecvată;
întreţinerea este costisitoare; la un interval de cinci-şase ani trebuie verificat totul cu atenţie şi executate toate reparaţiile necesare; trebuie aplicate recurent tratamente împotriva insectelor, fungilor şi altor dăunători.
din considerente de rezistenţă şi stabilitate nu pot fi prea înalte; nu pot avea mai mult de două etaje.

Proiectele de case din lemn şi ce conţin acestea

Marele avantaj al proiectelor de case din lemn este acela că ele sunt în mare măsură proiecte tip, astfel încât preţul unui asemenea proiect este mai redus din start decât cel al unui proiect unicat. Înainte de a discuta cu arhitectul trebuie însă să cunoaşteţi măcar în general ce trebuie să conţină proiectul unei case din lemn. Un proiect de casă este compus de fapt din mai multe proiecte:

PAC – Proiect pentru obţinerea autorizaţiei de construire

Cerintele minime cerute pentru depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de construcţie sunt:

planul de amplasament sau de situaţie;
planurile nivelelor (demisol, parter, etaj dacă este cazul);
planul acoperiş;
toate faţadele casei (în principiu 4 fatade);
două secţiuni (tranversală şi longitudinală);
memoriu de arhitectură;
structura de rezistenţă până la cota zero cu fundaţiile aferente;
memoriu de rezistenţă;
studiu geotehnic (deşi o casă de lemn nu este pretenţioasă din punct de verede al terenului de fundare)

Ar fi bine să ataşaţi şi un plan cu anexele envizajate (fosă septică, bazin, beci exterior, magazie, foişor, alei, etc). Fireşte, trebuie să aveţi în prealabil certificatul de urbanism, care să arate că pe terenul respectiv nu există restricţii de construire.

PT - proiectul tehnic

Chiar dacă este vorba despre un proiecte de case din lemn, acestea trebuie să deţină şi partea de PT, care conţine o multitudine de informaţii pe care se bazează detaliile de execuţie. Acestea sunt, printre altele:

date despre structura geologică şi topografia terenului pe care se va construi;
date despre amplasament;
informaţii cu privire la seismicitatea zonei;
date legate de caracteristicele (micro)climatice ale zonei;
date legate de organizarea de şantier şi demolări sau devieri de reţele, dacă este cazul;
marcarea căilor de acces;
specificarea surselor de apă, energie electrică, gaze, telefon şi altele;
planuri, scheme, memorii tehnice, breviare de calcul pe specialităţi (sanitare, termice, electrice, etc)
structura de rezistenţă pe toate nivelele

DDE/DTDE – Proiect de detalii de execuţie / documentaţie tehnică detalii de execuţie)

Aceasta este cea mai detaliată parte a a proiectelor de case din lemn, şi cuprinde:

estimare de cantităţi de materiale şi costuri aferente (devize de construcţie) pentru pereţi, pardoseli, tavane, acoperiş şarpantă, fundaţii, soclu, etc;
detalii de alcatuire la toate aceste elemente specifice de construcţie;
breviare de calcul daca este necesar
proiecte detaliate de instalaţii pentru fiecare specialitate (electrice, sanitare, termice), conţinând: planuri, scheme de funcţionare, detalii de execuţie unde este cazul, memoriu tehnic, breviare de calcul etc.

Dacă v-aţi hotărât pentru o casă cu structură de lemn şi începeţi demersurile în vederea proiectării şi execuţiei acesteia, veţi afla că proiectele de case din lemn sunt în general apanajul unor companii specializate în domeniu, care de cele mai multe ori de ocupă şi cu execuţia, cu obţinerea autorizaţiilor şi avizelor necesare; dacă nu o fac ele, atunci au parteneri firme de construcţii în lemn specializate către care vă orientează pentru execuţie.

In general, execuţia unei case de lemn se bazează pe elemente prefabricate din acest material (nu vorbim despre cabanele de munte realizate din buşteni, ci despre locuinţe din mediul rural şi urban); panouri sandviş de pereţi, structuri de rezistenţă din stâlpi şi grinzi de lemn, elemente de planşeu / tavan / acoperiş şarpantă, etc. Este un domeniu mai specializat decât restul construcţiilor, astfel încât există posibilităţi mai reduse de a da peste ageamii în materie, care să pretindă că sunt meşteri.

De altfel, construcţiile de lemn au fost „importate” în România, ca şi în Europa în general, de pe continentul american (SUA şi Canada în special, care au o adevărată tradiţie în domeniu), astfel încât s-a importat nu numai conceptul de realizare al unei case de lemn, dar şi uzanţele în ceea ce priveşte proiectele caselor de lemn.

Integrarea etapei de proiectare (respectiv proiectul casei de lemn) cu execuţia este de asemenea un aspect pozitiv, deoarece, teoretic, aceasta înseamnă un control mai riguros al calităţii execuţiei.

Totuşi nu ar fi rău, ca viitori beneficiari, să cunoaşteţi cam care ar fi elementele constitutive ale unei astfel de locuinţe:

1.      Fundaţia, inclusiv soclul, se realizează de obicei din beton armat;

2.      Structura de rezistenţă este în general o structură pe cadre, cu zidurile exterioare şi interioare din cherestea sau panouri sandviş. Desigur, casele rustice, cabanele şi căsuţele de vacanţă se pot realiza şi din buşteni, dar acestea sunt locuinţe sezoniere;

3.      Sistemul pentru acoperiş cuprinde ferme de lemn pentru şarpantă şi un strat exterior din OSB; stratul de finisaj al acoperişului se realizează de obicei cu ţiglă, cu jgheaburi şi burlane de tablă pentru o drenare corectă a apei de ploaie şi evitarea infiltrării acesteia la structura de lemn; se prevede termizolaţie suplimnetară fie între căpriorii fermelor, fie peste planşeul de la pod, pentru o optimizare a eficienţei energetice;

4.      Ferestrele şi uşile trebuie să fie foarte atent alese şi montate pentru o etansare corespunzătoare (de exemplu ferestre duble cu argon, rabatabile, pentru o curăţare uşoară, uşi metalice de exterior cu izolaţie în interior (între feţele uşii) şi dublu falţ, şi plase de insecte pentru toate ferestrele operabile pentru a preveni pătrunderea unor insecte care să atace lemnul din interior);

5.      Ca termoizolaţii suplimentare se prevăd cele din interiorul panourilor sandviş (vată minerală sau de sticlă, dar şi materiale mai naturale, cum ar fi fibra de hârtie, a cărei compoziţie celulozică merge de minune cu structura lemnoasă), cele din zona de acoperiş şi izolaţie cu spumă in jurul ferestrelor şi uşilor;

6.      Interiorul se finisează cu plăci de gips carton cu glet şi vopsea la pereţi şi plafoane, dar pot exista şi placaje cu lemn de interior sau lambriu; pardoselile sunt cele obişnuite, de gresie la încăperile cu umiditate, cum ar fi baia, bucătăria sau holurile, şi parchet masiv sau laminat în rest.

Tipuri de proiecte de case din lemn

Dacă sunteţi cu adevărat interesaţi de domeniu, veţi găsi o structurare oarecum similară a acestor proiecte cam la toţi furnizorii, şi anume:

Clasificarea proiectelor de case din lemn în funcţie de suprafaţă, în mici (de obicei sub 100 mp suprafaţă utilă), medii şi mari (peste 250 mp suprafaţă utilă)
Clasificarea în funcţie de nivele, în case pe parter, pe parter şi etaj şi eventual parter, etaj şi mansardă (unii furnizori au doar două categorii, case cu mansardă şi fără mansardă)
Clasificarea în proiectelor de case din lemn funcţie de numărul de camere, similară cu clasificarea apartamentul: de 2, 3 şi 4 camere sunt categoriile uzuale. Desigur, pentru un proiect de casă de lemn mai mare sau cu caracteristici mai speciale va trebui să discutaţi cu proiectantul şi, evident, proiectul va costa ceva mai mult.

Concluzie

Casa de lemn poate fi casa viitorului. Este vital să avem grijă de mediul înconjurător prin reducerea folosirii tehnologiilor poluante. Din acest punct de vedere o casă de lemn reprezintă o alternativă ideală, tehnologia folosită la fabricarea acestui tip de case fiind foarte puţin poluantă în comparaţie cu metodele clasice. Factorul preţ la o casa din lemn este de asemenea avantajos, fiind în general mai redus decât la o casă din cărămidă sau BCA. Preţul unei case cu structura de lemn este situat undeva la 65-70% din cel al unei case construită prin metodele tradiţionale. Se fac economii substanţiale atât la construcţia casei cât şi la costurile ulterioare de încălzire / climatizare. În plus, chiar dacă proiectele sunt „tip”, există destul de multă varietate astfel încât să poată fi satisfăcute toate gusturile.

Case din lemn

De câte ori nu am auzit despre dorințele cunoscuților de ași face o locuință în mediul rural, măcar așa să se relaxeze în weekend sau în scurtele concedii fugind de aglomerația urbană într-un spațiu liniștitor, intim și fără stresul cotidian care este prezent în oraș la tot pasul. Și dacă problema terenului ar […] vezi proiect »