Certificatul de urbanism – când se emite și de ce acte ai nevoie?

Primul pas în realizarea unei construcții pornește de la efectuarea schițelor arhitecturale și obținerea autorizației de construcție. Un rol major pentru intrarea în legalitate a celor ce vor să construiască îl are certificatul de urbanism, un act de informare pus la dispoziție de primărie, în baza cererii solicitantului. Cu ajutorul acestui document vei afla condițiile în care se poate ridica o construcție pe un anumit teren, dar și care sunt avizele și acordurile necesare pentru obținerea unei autorizații de construire.

Obținerea certificatului de urbanism are un rol major pentru a observa regimul tehnic, juridic și economic al terenului. Vei afla dacă amplasamentul pe care urmează să construiești este proprietate publică sau privată, dar mai ales care este regimul tehnic care arată condițiile de construcție. De exemplu, dacă îți dorești să ridici o clădire cu P+2, din certificatul de urbanism vei constata care este înălțimea maximă permisă, care sun distanțele obligatorii pe care trebuie să le respecți între proprietățile vecine, dar și care este POT (procentul maxim de ocupare al terenului). Certificatul de urbanism îți arată și regimul economic al terenului, mai exact informează solicitantul cu privire la activitatea economică a zonei.

Ce este certificatul de urbanism?

Certificatul de urbanism este un document emis de primărie sau de consiliul local, fiind necesar pentru a se realiza un proiect de construcție și pentru emiterea autorizației de construire. Din datele introduse în certificatul de urbanism, arhitectul va emite schițele în așa fel încât să țină cont de înălțimea construcției, limitele de proprietate, distanța de la casă la axul drumului și gradul maxim de ocupare al terenului. Pentru a nu fi pus în fața faptului împlinit, ar fi bine să soliciți un certificat de urbanism, încă de la semnarea contractului de vânzare cumpărare, oferindu-ți informații despre terenul pe care urmează să construiești casa mult visată. Vei afla care este situația juridică a terenului, dacă există anumite drepturi intabulate (precum o ipotecă, o servitute), dar și care este regimul tehnic permis pentru construcție. Tot din certificatul de urbanism vei afla informații despre avizele de care ai nevoie pentru a primi autorizația de construire. Din dosarul de autorizare nu trebuie să lipsească contractele cu furnizorii de utilități, avizul emis de Agenția pentru Protecția Mediului, dar și de anumite studii de specialitate ale terenului (studiu geotehnic). Toate acestea te vor ajuta să intri mai repede în legalitate.

Documente necesare pentru eliberare certificat de urbanism

Pentru eliberare certificat de urbanism trebuie să depui o cerere prin care soliciți obținerea acestui document. Cererea va fi însoțită de următoarele documente importante :

  • extrasul de carte funciară de informare, în termen de valabilitate (nu trebuie depășită perioada de 30 de zile din momentul ridicării extrasului de informare de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară).
  • actele de proprietate asupra imobilului sau terenului (acte de vânzare cumpărare, contract de donație, contract de schimb, certificat de moștenitor), dar și documentele cadastrale și încheierea de intabulare a proprietății.
  • actele de identitate ale solicitanților (în cazul persoanelor fizice sunt necesare copii după cărțile de identitate, însă dacă proprietarul este o persoană juridică va fi nevoie de certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului).
  • elementele care definesc scopul solicitării, precum memoriul tehnic realizat de un arhitect, dar și planurile de încadrare în zonă și planul de situație sunt alte elemente ce completează lista actelor necesare.
  • depunerea cererii se poate face personal sau prin mandat, în baza unei procuri autentificate de către notarul public.

Obținerea și eliberarea unui certificat de urbanism

Pentru realizarea unui proiect de construcție ai nevoie de obținerea unui certificat de urbanism. Acesta se obține de la primăria orașului sau a comunei pe raza căreia se află terenul sau construcția pentru care soliciți extinderea lucrărilor. În cadrul primăriei, te vei adresa serviciului de urbanism, fiind departamentul în măsură să elibereze acest document.

Termenul pentru eliberarea certificatului de urbanism este de 30 de zile, acesta putând fi ridicat de la serviciul de urbanism al primăriei de care aparține terenul sau construcția.

Termenul de valabilitate

Certificatul de urbanism are și termen de valabilitate. De obicei, acesta este valabil circa 12 luni de la emitere, așa că în acest interval este bine să se realizeze schițele pentru construcție și să se solicite obținerea autorizației de construire.

Certificatul de urbanism este un document cât se poate de important pentru oricine își dorește să ridice o construcție nouă, să renoveze sau să extindă o locuință. Cu toate acestea, certificatul de urbanism nu ține locul autorizației de construire, fiind un document fără de care nu se pot întocmi proiectele de construcție și fără de care nu se poate elibera autorizația de construire.

Sursa foto: https://pixabay.com/ro/arhitectura-blueprint-1857175/

 


Lasă un Comentariu...

*